Available courses

Нормативно-правове регулювання місцевого самоврядування – навчальна дисципліна, яка призначена для опанування здобувачами вищої освіти, підготовка яких здійснюється на другому рівні вищої освіти. Опанування даної дисципліни сприяє формуванню у студентів системних знань щодо основ місцевого самоврядування, нормативно-правового забезпечення їх діяльності, функцій та структури органів місцевого самоврядування, учасниць кого прийняття рішень.

Мета вивчення дисципліни полягає у поглиблені і розширені теоретичних знань щодо нормативно-правового регулювання діяльності місцевого самоврядування, зокрема міжнародного досвіду та законодавчої основи діяльності місцевого самоврядування, концепту самостійності та формування умінь аналізувати основні нормативно-правові акти, що стосуються діяльності органів місцевого самоврядування.