Система електронного забезпечення навчання Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Система електронного забезпечення навчання Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського  - це форма навчання з використанням комп'ютерних і телекомунікаційних технологій, які забезпечують інтерактивну взаємодію викладачів зі студентами на різних етапах навчання і самостійну роботу з матеріалами інформаційної мережі. 

 Це ідеальне рішення для тих, хто віддає перевагу сучасні інформаційні технології в освіті та цінує свій час. 

Система електронного забезпечення навчання Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського дає студентам можливість цілодобового доступу до навчальних матеріалів, постійну підтримку і консультації викладачів та методистів, онлайн відеолекції, віртуальні тренажери та інші технологічні рішення для забезпечення ефективного процесу навчання.


    Course categories